Dlaczego to rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie?
szeroki zakres obszarów prawa
Szeroki zakres obszarów prawa obejmowanych pomocą
multikanałowy dostęp do usług
Multikanałowy dostęp do usług (telefon, e-mail, video-konsultacja)
bonus
Dodatkowy bonus za rejestrację karty
promocja
Tylko 25 zł miesięcznie
własny prawnik
luksus rozwiązywania problemów zawsze i wszędzie
natychmiastowa pomoc
oszczędność czasu
wygodna forma kontaktu
poczucie bezpieczeństwa
unikanie wysokich kosztów
Dodatkowo za rejestrację otrzymasz od nas prezent:
Bonus obejmuje bezpłatną 1 konsultację z prawnikiem w zakresie prawa pracy
Bonus jest ważny przez okres 90 dni od daty rejestracji
Zakres usługi
Sprawy w zakresie:
prawa umów cywilnych
prawa karnego
praw konsumenta
prawa pracy
prawa ubezpieczeń społecznych
prawa drogowego i wykroczeń związanych z użytkowaniem pojazdu
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia
obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi
Informacja prawna
informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw
przesyłanie wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu (Kodeks cywilny)
informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych
przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych
udzielanie informacji teleadresowych o sądach, urzędach, kancelariach, notariuszach itp.
Konsultacja Prawnika

Usługa dokonywana drogą telefoniczną, rozumiana jako udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony.

Porada prawna

Usługa, polegająca na przyporządkowaniu stanu faktycznego ustalonego w trakcie konsultacji do odpowiedniej normy prawa oraz jej interpretację i zasugerowanie zgodnego z prawem sposobu postępowania dla Uprawnionego.

Dokument prawny

Dokument sporządzony w formie określonej przepisami, zgodnie ze stanem prawnym oraz z otrzymanymi od Uprawnionego informacjami, gotowy do końcowego wypełnienia przez Uprawnionego, taki jak: pełnomocnictwo, odwołanie pełnomocnictwa, pismo i wniosek w sprawach administracyjnych i cywilnych, umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego (umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa użyczenia).

Szczegółowe zasady korzystania z usług prawnych określone są w Regulaminie (do pobrania PDF)