Szybka Porada Prawna obejmuje
szeroki zakres obszarów prawa
Szeroki zakres obszarów prawa obejmowanych pomocą
multikanałowy dostęp do usług
Multikanałowy dostęp do usług (telefon, e-mail, video-konsultacja)
promocja
Tylko 99 zł
1 porada prawna
1 dokument prawny
możliwość odbycia porady prawnej w formie video-konsultacji (do 30 min.)
Zakres usługi
Sprawy w zakresie:
prawa umów cywilnych
prawa karnego
praw konsumenta
prawa pracy
prawa ubezpieczeń społecznych
prawa drogowego i wykroczeń związanych z użytkowaniem pojazdu
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia
obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi
Porada Prawna

Usługa, polegająca na przyporządkowaniu stanu faktycznego ustalonego w trakcie konsultacji do odpowiedniej normy prawa oraz jej interpretację i zasugerowanie zgodnego z prawem sposobu postępowania dla Uprawnionego.

Dokument Prawny

Dokument sporządzony w formie określonej przepisami, zgodnie ze stanem prawnym oraz z otrzymanymi od Uprawnionego informacjami, gotowy do końcowego wypełnienia przez Uprawnionego, taki jak: pełnomocnictwo, odwołanie pełnomocnictwa, pismo i wniosek w sprawach administracyjnych i cywilnych, umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego (umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa użyczenia).

Szczegółowe zasady korzystania z usług prawnych określone są w Regulaminie (do pobrania PDF)